Velký spor věků - kniha poodkrývající zákulisí dějin světa

Pravda o dějinách světa - Co bylo a co bude...

Autorka o knize Velký spor věků napsala:

„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“


LIGHT - zdravotně-evangelizační program

14ti denní seminář s evangelizací Kopřivnice

Kopřivnice - 17. 6.  – 3. 7.  2012

Máte-li zájem dozvědět se více informací o kursu, kontaktujte nás. Vyučovat budou i dva zahraniční lektoři J. Hawlitschek M.D. a J. Cherringston R.N., další lektoři - MUDr. Milan Moskala, Roman Uhrin, Jana Konečná, Rostislav Homola, a, další...


Připravuji

Prezentace

Prezentace, které si můžete stáhnout z mých stránek jsou čistě jen nakopírovány pro rychlé šíření. Do budoucna bych chtěl zapracovat na jejich lepší grafickém zpracování. Je to však otázka času a proto, než se tak stane, prosím omluvte možné chyby, které tyto prezentace mají, protože nebyly pro jejich velké množství korekturovány a graficky upraveny. Do budoucna vzniknou další zajímavé okruhy informací a to né jen ohledně prezentací.

Nový web - Venkovskýživot.cz

upoutávka

Alfou i Omegou tohoto projektu je... Vzít Boží rady vážně, prosit o duchodní obnovu, , misijně pracovat, připravit se na druhý příchod Krista, kázat trojandělské poselství, být svobodní v Kristu a prožívat atmosféru venkova, kde Bůh více promlouvá. Ochránit naše děti před stále narůstajícím nebezpečím městského života. Žív vyrovnaným, plnohodnotným životem.

Venkovský život, str. 9 -10, "Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný." 2SM 359