Celosvětový zdravotně - osvětový vzdělávací kurz
LIGHT 2023 ČR

 

inzerat

 

"Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň." Lukáš 10, 2 

L.I.G.H.T. - Laický institut globálního zdravotního vzdělávání lightingtheworld.org je program, který šíří celosvětovou expanzi zdravotně misijní služby. Toto vzdělávání má za cíl vyškolit misionáře, kteří zakládají zdravotně-misijní projekty, evangelizační týmy, komunitní centra, ozdravné pobyty, poradny, kliniky přírodní léčby, farmy, obchody či sanatoria. Cílem kurzu je zapojit členy sborů do praktické zdravotně-misijní služby a vyzkoušet si, jak bourá nánosy předsudků vůči Bohu. Po absolvování těchto kurzů zdravotní misionáři často se zkušenostmi z fungující instituce, chtějí podobný program adoptovat ve své vlasti. Kurz si tedy klade za cíl, vybavit je prakticky pro průkopnickou práci a seznámit je s nejrůznějšími formami evangelizace. Není ani lékařskou vysokou školou, ani teologickou akademií, je prostě stručným a praktickým shrnutím oborů, potřebných pro šťastný život s Bohem, energické zdraví a efektivní misii.

    1) Roční kurz Zdraví a prevence  LIGHT                                                              
    1 prodloužený víkend v měsíci nebo denní forma s 8 praktickými profesemi


 
1..Jedná se o spojenou výuku vodoléčeb, přírodních léčebných prostředků, zdravé výživy, prevence nemocí, poradenství, veřejné zdravotní osvěty a kurzů Masér pro sportovní a rekondiční masáže, "Cvičitel zdravotní tělesné výchovy" a Kuchař racionální stravy. Absolventi získají certifikát mezinárodního vzdělávacího programu LIGHT (www.lightingtheworld.cz) a celostátně platné osvědčení v oboru Sportovní a rekondiční masáže opravňující k vytvoření živnostenského listu v daném oboru. Mohou také získat živnostenské oprávnění v oboru Poradce zdravého životního stylu. Kurz probíhá jednou měsíčně od čtvrtka 17 hodin do neděle do 15 hodin. Součástí kurzu je také samostudium a praxe.
 
2. Místo konání je sanatorium přírodní péče Burkvíz 18. Můžete dorazit do Města Albrechtice, kde Vás vyzvedneme na nádraží. Pojedete-li autem, pak 6km za Krásnými Loučkami uvidíte odbočku doleva směr Burkvíz, kde po 1 km zahněte doprava nahoru. Naše sídlo je jemně oranžovožlutý dům s vikýřem nad soutokem potoků. Můžete vejít předním či bočním vchodem. V případě problémů s dopravou, je možné zavolat na tel. 732 267 771 nebo 736 424 727. Místo konání kurzu může být s dostatečným předstihem  upraveno dle  doprovodných akcí.
Kurz zdravé výživy a racionálního vaření probíhá 5 dní v týdnu během praxe na rekondičních pobytech. kola zdravého vaření obsahuje jak teorii zdravé výživy, tak praktické ukázky receptů nahrazujících rizikové potraviny za chutné rostlinné varianty. Součástí je i praxe v kuchyni při přípravě veganských pokrmů. Studenti se mohou zaměřit na různé obory  Zdr.vaření, Vodoléčby, Poradenství, Cvičení, Lektorství či Masáže.

3. Akce najdete v kalendáři akcí na webu www.zdraviarodina.cz

4. Obsah kurzu  absolventi se seznamují se základy fyziologie, aplikace vodoléčeb (sauna a její provoz, otužování, horká lázeň i zábaly, střídavé lázně a sprchy, inhalace, hypertermie, vířivky, led atd.), učí se základy detoxikace, aromaterapie, fytoterapie, dietoterapie, masáží a jiných přírodních prostředků. Nechybí ani bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc. Obor Zdravotní TV je doplněn sportovním tréninkem, hygienou, pedagogikou a zásadami pro sestavení cvičební jednotky. Studenti se učí metodiku cvičení při různých oslabeních pohybového systému. Seznámí se se základy aerobního i rehabilitačního cvičení, SM  systému a vyrovnávacích cvičení. Z tématiky duševního zdraví se vyučuje: psychologie, komunikace a principy poradenství a základy Bible, etiky, šťastné rodiny a osobního růstu. Součástí je také teorie a praxe v Eko-zemědělství a různých praktických řemeslech pro soběstačný život (pečení, stavitelství, oprava obuvi, šití, výroba keramiky, přírodních mýdel, tinktur, čistících a desinfekčních prostředků, konzervování, péče o nemocné) Studenti mají možnost výuky světového jazyka pro přípravu na zahraniční humanitární pomoc. Účastní se zdravotní osvěty formou Klubů a Výstav zdraví v různých městech, Kurzů zdravého vaření, Dnů zdraví na kolách a Praxe v poradenství zdravého životního stylu.
 
5. Mezi vyučujícími jsou: MUDr. Milan Moskala,  Dr. Galo Esteban Salazar, Prof. Dr. Jochen Hawlitschek, PhD., MPH; Ing. Jiří Pospíšilík, Prof. Dr. Rastislav Lagaňa, MPH, MUDr. Horst Muller, Roman Uhrin, Mgr. Rostislav Homola,  ThB.; Jana Konečná, R.S., Tim Konečný, dipl. Fyzioterapeuti Anna Cigoová a James Lammi,  Zdenka Hoffmanová, Instruk. ZTV, Jonathan Oriel Lara, E. Abreu, Timea Konečná, R.S., Elika Rezničenko aj.
 
6. Strava je zajištěna v místě školy. Její cena je 120,- Kč/den (4,3 euro) a hradí se spolu s ubytováním na úvod každé konzultace vedení Institutu. Jídlo se podává 3x denně a jedná se o čistě rostlinnou stravu. Lze ji objednat na přihlášce. Ubytování je k dispozici v prostorách školy za 100,- Kč/noc (3,5 euro) nebo na pokojích Rekondičního centra za 250,- Kč/noc (10 euro). Kurzovné dálkového víkendového studia je zlevněno z původních 18.900,- Kč na 4.300,- Kč (170 euro) a je možné ho rozložit do 2 splátek, popř. je možné získat sponzorství za předpokladu vzorného studia, každoroční účastí na 3 NS pobytech a v lokálním Klubu zdraví či samostatném misijním projektu. Denní roční kurz má doporučený příspěvek na stravu, ubytování i kurzovné - 1000 Kč.  Při plné účasti na praxi studentů jak během školního roku, tak 3 měsíce mimo kurz, může být kurz zcela zdarma.

7. Na výuku Vodoléčeb si přivezte 2 prostěradla, 4 ručníky, 2 žínky a plavky. Na hodiny Cvičitele  sportovní oblečení, obuv a karimatku. Pro masáže si označte 2 Vaše prostěradla, která si můžete nechat během kurzu na kole. Nezapomeňte Bibli, hygienické a psací potřeby, papuče a USB disk na archivaci studijních materiálů.

8. IPPOZ je vzdělávací zařízení založené na Biblických principech. Podporuje atmosféru otevřenosti, ohleduplnosti a tolerance. Příslušnost k církvi není podmínkou studia. Pro přihlášení je třeba vyplnit VŠECHNY přihlašovací formuláře. Potřebný je také souhlas se školním řádem a vítá se touha zapojit se v dané oblasti. Absolventi kurzu mají možnost následného uplatnění na rekondičních pobytech, Klubech a Výstavách zdraví, Programech na školách, v Institucích, Restauracích a prodejnách zdravé výživy, Masážních klinikách, Centrech zdraví a Fitness centrech, na Ekofarmách či v sanatoriích preventivní medicíny u nás i v zahraničí.

2) Autorizovaný kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže

1. Probíhá během víkendových konzultací ročního kurzu LIGHT  jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek 1721 h a v sobotu večer. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží studenti Autorizovaný certifikát, opravňující je k vytvoření živnostenského listu v oboru Masérské služby. 

2. Termíny konzultací i podmínky jsou shodné s kurzem LIGHT.

3. Obsah  absolventi se naučí prakticky provádět rekondiční, sportovní, reflexní a terapeutické masáže od zádových sestav, přes sestavy dolních a horních končetin, obličeje, dekoltu, šíje, břicha, hlavy i celého těla. V přidruženém kurzu LIGHT získávají znalosti anatomie a fyziologie, účinků masáže, první pomoci, etiky, psychologie, přípravných procedur, zdravého životního stylu a prevence nemocí atd. Kurs je také obohacen ukázkami medové (detoxikační), lymfatické a Breussovy masáže. Seznámíte se i s metodou baňkování, přípravných procedur a trakční terapií páteře.

4. Poplatek za Autorizovanou závěrečnou zkouku pod MMT činí 1500 Kč, poplatek za studijní materiály 500 Kč a za samostatné konzultace před zkouškou také 500 Kč.
                                                       
5. Na kurz Masér si sebou přivezte 2 označená prostěradla, 2 ručníky, vhodnou obuv a oblečení  
.                                                                                .  
6. Praktická část masáží je zakončena testem jednotlivých masážních postupů a teoretická část písemnými testy. Na závěr se skládá před autorizovanou osobou opakovací zkouška z předem stanovených oborů.

7. Odborným garantem kurzu je Jana Konečná, diplomovaná sestra v oboru preventivní péče, absolventka Kurzů preventivní péče v Norsku a USA. Autorizovanými osobami pro závěrečné zkoušky jsou Tim Konečný a Jana Konečná. Dále vyučuje MUDr. Milan Moskala Prof.Dr. Jochen Hawlitschek a certifikovaní fyzioterapeuti Lucie Nádvorníková, Bc. a Anna Cigošová.

3) Víkendový kurz „Ekozemědělství pro soběstačnost“

1. Probíhá formou prodlouženého víkendu od pátku 8:30 hodin do neděle 14 hodin. Kurz je určen pro zájemce o tématiku, nejedná se o rekvalifikaci. Víkendový kurz nabízí další materiály pro samostudium a pro zájemce také následnou praxi na ekofarmě.

2. Doba konání je každoročně víkend kolem 20. 2. Cena kurzovného: 1700,- Kč (7,8 euro). Místo konání je většinou Burkvíz 18, u města Albrechtice, ale je možné je také stanovit dle zájmu přihlášených a zajištění ubytovacích a stravovacích podmínek pro 20 studentů.  
3. Během tohoto kurzu absolventi získávají znalosti z ekologie, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, pěstování rostlin, biologické ochrany, kompostování, mechanizace, zpracování produkce, předpisů pro biofarmy, ekonomických návrhů pro levné ekostavby či nutné vybavení pro soběstačnost.                                       .  

4. Odborným garantem kurzu je Ing. Jiří Pospíšilík, dřívější manažer několika ekofarem, autor článků a programů pro ekozemědělce. Mezi další vyučující patří také Jaroslav Mitura, Jens Giller, Uchena Obasy, Jana Konečná aj.
.
4) 14ti denní kurz zdravotní osvěty LIGHT pro Poradce      .
zdravého životního stylu a Přírodní procedury 20.8.-3.9.

1. Kurz je určen pro zájemce o prevenci nemocí, poradenství, zdravotní osvětu  a poznání biblických doporučení pro život.  Absolventi obdrží certifikát Poradce zdravého životního stylu a přípravu k možnému podnikání v oblasti preventivní zdravotní péče. Součástí je dopolední studium a odpolední praxe při Veřejné zdravotní osvětě: Výstavy a Kluby zdraví, s praxí v poradenství, masážích i propagace knih a zdravotním cvičení. Studenti mohou pokračovat v následném Ročním kurzu, specializovaném na 7 profesí: Kuchař racionální stravy, Masér, Cvičitel zdravotní TV, Přírodní terapie  vodoléčby, detoxikace, byliny, Humanitární pracovník, Eko-zemědělství a eko-stavitelství a Biblický pracovník. Praxi získávají na Rekondičních programech, veřejné osvětě a budování center zdraví a ekofarem.


2. Obsahem je celá škála zdravotních předmětů: Zdravá výživa, Prevence nemocí, Přírodní léky, Masáže, Vodoléčby, Cvičební programy, Praktické vaření, Základy lektorství a tvorby prezentací, příprava seminářů apod. Další část kurzu tvoří praktická osvětová práce: Výstavy zdraví, Kluby zdraví, práce v terénu, veřejné přednáškové programy, propagace knih apod. Kurz je doplněn předměty z oblasti duchovního zdraví: Základy Bible, Proroctví, Jak poznat Boží vůli, Spiritualita, Křesťanské Manželství, Etika apod.  Přihlášky na info@zdraviarodina.cz, tel. 732 267 771. Více info na www.lightkurz.cz
3. Termín: poslední dva týdny v srpnu; dotovaná cena kurzovného pro studenty a nezaměstnané je 1080,- Kč (42,3 euro), pro ostatní je kurzovné 2500,- Kč. Podmínky studia  viz. Vnitřní řád kurzu. 

4. Hostem programu bude Dr. Galo Steven Salazar, Doktor přírodních terapií a Nutriční terapeut, Prof. Dr. J.Hawlitschek, PhD.,MPH, emer.děkan lékařské fakulty propagátor prev.medicíny a MUDr. Milan Moskala. Na večerní lékařské přednášky je možnost pozvat veřejnost stejně jako na zdravotní měření, masáže, poradenství, literaturu a zdravé pohoštění.

5. Po registraci je možné se na kurz se také přihlásit elektronicky na https://meet.google.com/uzg-dmim-hge a na přednášky Dr. Moskaly na  https://meet.google.com/hie-udum-iup Na konci kursu se pro zájemce koná Biblický křest ponořením.      
     5) Kurz pro Lektory a biblické pracovníky

 
1. Probíhá formou denního studia s odpolední praxí v přednášení i veřejné osvětě. Začátkem května probíhá Kurz pro Lektory, vedoucí a biblické pracovníky. Obsahem jsou: Veřejný projev, Poradenství, Lektorství, Základní pilíře víry, Nová smlouva, Svatyně, Boží zákon a sobota, Stvoření, Pád člověka, Stav po smrti, Znamení doby konce, Služba smíření, Trojandělské poselství, Časové linie Starého, Nového Zákona a Posledních událostí aj.                                                               .
                                                  .

         6) Prázdninový kurz „Praktických řemesel pro soběstačnost“

Probíhá jako denní studium s praktickou výukou. Studium zahrnuje i 3 hodiny teoretického vyučování  z oblasti Eko-zemědělství, Eko-stavitelství, Energetické soběstačnosti, Přírodních terapií, různých Řemesel, Zdr.vaření, Uchování produkce, zvyšování a udržování úrodnosti půdy, biologické ochrany, kompostování, mechanizace aj. Praxe probíhá na ekofarmě a na stavbách sanatorií přírodní léčby. Doba konání je specifikovaná na www.zdraviarodina v kalendáři akcí. Doporučený příspěvek na ubytování a stravu je 700,- Kč. Odborný garant je Ing. Jiří Pospíšilík a Mgr. Anton Lacika.
.           

Pán ustanovil mládež, aby byla jeho pomocnou rukou.“ 7T 64
„S takovou armádou pracovníků, jako je naše mládež, správně vyškolenou a zmocněnou, jak brzy by mohlo být poselství o ukřižovaném, vzkříšeném a brzy přicházejícím Spasiteli rozneseno do celého světa.“  Ed 271

1Tes. 5, 2-6 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. A budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové Světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. "Jeden pracovník, který byl vychován a  zaučen pro práci, a který je řízen Duchem Krista,  vykoná daleko více, ne 10 pracovníků, kteří vycházejí s nedostatkem poznání a slabší vírou."  Ev 109

Nyní potřebujeme evangelizační pracovníky zaměřené na zdravotní misii. Nemůžeme si dovolit ztratit více let  přípravou. Dveře, nyní otevřené pravdě, se ji brzy navždy uzavřou."  "Každý pracovník evangelia by měl chápat, že vyučování zásad zdravého života je součástí práce, je mu byla svěřena.
O tuto práci je velká nouze a svět je pro ni otevřen.  9T 172, CZ 146Jeliko Pán brzy přijde, je čas. dát každý dolar, který můžeme ušetřit do Pánovy pokladny, aby mohly být založeny instituce pro vzdělávání pracovníků, kteří budou vyučeni jako ti ve Školách proroků. Jestliže Pán uvidí, že tak konáte, řekne: "Správně služebníku dobrý a věrný." 6T 441

"Poznala jsem Boží plán pro můj život. Kurz L.I.G.H.T. mi otevřel oči. I když jsem na Institutu studovala již dříve kurz Kuchař racionální stravy, nepoznala jsem ještě Boha tak osobně. Zde se mi však představil tak barvitě. Dal mi odpovědi na tolik mých otázek a potvrdil mnohé mé vnitřní domněnky o pomíjivosti světa. Tady jsem našla smysl života i mé nové poslání. Zlepšilo se i mé zdraví a získala jsem mnoho nových přátel. Teď cítím, že se mi Adventisté stali novou rodinou. Těším se z toho, že nyní mohu studovat Bibli, sloužit v našem sboru prostřednictvím zdravotních rad a brzy chci také odevzdat svůj život Ježíši ve křtu. Chci se dále vzdělávat, v tom, co jsem poznala a pomáhat ostatním procítit Boží lásku, tak jako to zažívám já. Bůh je fascinující bytost a dnes vím, že není nic krásnějšího, než se Mu cele odevzdat a pomáhat druhým, aby Jej také poznali."


 

 

 

 

 

Soubory ke stažení:

Prezentace LIGHT ČR a SR
Prezentace LIGHT celosvětově
LIGHT FOTO Kalendář 2017

Přihlašovací formuláře:
Přihláška na LIGHT
Dotazník LIGHT
školní řád LIGHT
Náplň a termín kurzů
Rozvrh - Poradce

Propagační materiály:
Celoroční LIGHT 2019-20.jpg

Přírodní terapie pro LIGHT
Zdravotní témata pro LIGHT


Studijní materiály pro LIGHT:
Anatomie

Přírodní léčby
Základy Bible

Základy výživy
Masáž šíje

 
   

Helmut Haubeil - Duchovní ožživení (tiskoviny)

Kroky_k_osobnimu_oživení

helmuthaubeil.zip

 

 
 

 

..Fotogalerie minulých ročníků..

LIGHT v roce 2010
LIGHT v roce 2011
LIGHT v roce 2012

 

Hodnocení LIGHT 2012

 

Poselství
Teda Wilsona pro LIGHT v ČR

LIGHT

 

 

Kontakt:

Jana Konečná, R.S.
info@zdraviarodina.cz
tel.: 732 267 771

Miniaplikace