Novinky

Informujte nás, rádi zveřejníme

Diskuse

Obohaťte svou zkušeností druhé ...více

statistiky

Statistiky nebývají jen nudné ...více

Vítejte na stránkách Venkovský život

Alfou i Omegou tohoto projektu je... Vzít Boží rady vážně, prosit o duchovní obnovu, misijně pracovat, připravit se na druhý příchod Krista, kázat trojandělské poselství, být svobodní v Kristu a prožívat atmosféru venkova, kde Bůh více promlouvá. Ochránit naše děti před stále narůstajícím nebezpečím městského života. Žít vyrovnaným, plnohodnotným životem.

Venkovský život, str. 9 -10, "Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný." 2SM 359
"Přichází bouře, houževnatá ve svém běsnění. Jsme na ni připraveni?" 8T 315
"Vidím nutnost spěchat v přípravě pro krizi."  AA 21
"Ježíš se snažil povzbudit učedníky a

připravit je pro budoucnost. Nesnažil se svádět je falešnými nadějemi. Jako v otevřené knize četl budoucnost… Věděl, že budou pronásledováni, vylučování ze synagog, uvrženi do vězení… někteří budou zabiti. Něco z toho jim řekl. Když představoval budoucnost, hovořil jasně a konkrétně, aby si v přicházející zkoušce vzpomněli na Jeho slova a byli posíleni ve víře v Něj,  jejich Vykupitele. Hovořil k nim slova naděje a odvahy."

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,
 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.
 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou ... Iz. 32, 18- 20


Připravujeme:

 

 

Novinky a aktuality

Seminář Venkovský život s Jiřím Pospíšilíkem (2020)

Milí přátelé,

   srdečně Vás zveme na kurz pro Soběstačný venkovský život od 21. 2. – 9 h do 23. 2. 14 h v Luhačovicích - Pozlovicích, Penzion Spokojené stáří, A. Václavíka 369. V příloze naleznete info o kursu. Přihlášení zasílejte na níže uvedený email. Máte-li zájem o nocleh v hotel. pokoji za 250 Kč/noc napište do 10. 2. Ostatní mohou využít nocleh na matraci za 90 Kč/noc ve wellness či tělocvičně. Strava je 120 Kč/den a kurzovné 150 Kč za celý kurz.

Termíny nových Kurzů Institutu a Rekondičních pobytů v r. 2020 najdete na webu www.zdraviarodina.cz Zjevení 3:10  „Protože jsi zachoval Mé Slovo a vytrval, zachovám tě i Já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.“

Těšíme se na setkání s Vámi! Jana Konečná, R.N.

 

www.zdraviarodina.cz  tel.: 732 267 771

Praxe semináře o Venkovském životě  -  www. venkovskyzivot.cz
na ekofarmě sanatoria EDEN u Benátek n. J. Obsah: praktické ukázky pěstování, stavebních metod, ekologických zdrojů energie, př.zdrojů obživy.                                 

 Přihlášku zašlete na e-mail: Info@ippoz.cz
KURS JE SOUČÁSTÍ GLOB. VZDĚLÁVÁNÍ ZDR. MISIONÁŘŮ LIGHT,  www.lightkurz.cz

Penzion Spokojené stáří, A. Václavíka 369, 763 26, Návštěvy kurz: 150,-, nocleh 90, strava 120/d
Čtvrtek 20. 2. 17.20 Večeře
18.00 – 20.30 Masáž obličeje, dekoltu test; Masáž horních končetin, břicha 1. a 2. Skup. Jana Konečná, R.S.

Pátek 21. 2.

07.10 – 08:00 Cesta ke Zdraví – s Přírodou a Bohem Alena Dvořáková, Bc.
08.00 – 08.50 Snídaně (Registrace, výběr kurzovného)
09.00 – 09.50 Seznámení s ekologickým pěstováním, principy Ing. Jiří Pospíšilík
10.00 – 10.50 Výběr pozemku, založení zahrady, pánování
11.00 – 11.50 Ochrana rostlin 12.00 – 12.50 Pěstování ovoce
13.00 – 13.50 Oběd (Výběr kurzovného)
14.00 – 14.50 Úrodnost půdy, principy kompostování Ing. Jiří Pospíšilík
15.00 – 15.50 Kultivace půdy, mechanizace, závlahy 16.00 – 16.40 Pěstování jednotlivých druhů zeleniny
17.00 – 17.50 Venkovský život – Boží plán v historii lidstva, Zdrav. misie a B. plán doby konce Jiří Pospíšilík
18.00 – 18.50 Večeře
19.00 – 20.30 Enochova venkovská základna – jak poznat Boží vůli Jana Konečná, R.S.
Sobota 22. 2.
07.10 – 07.50 Soběstačná m. práce v týmu, Na cesty a k ohradám… Alena Dvořáková, Bc. 8.00 – 8.50 Snídaně
09.00 – 09.40 Zkušenosti vděčnosti, představení projektů, náměty k prosbám
09:40 – 10.40 Daniel 7 – světoví hráči na scéně dějin – věrohodné předpovědi závěrečných událostí J.K., R.S.
11:00 – 12:30 B.plán pro sociální a evang. aspekt ekozemědělství.Soběstačnost v době nestability Ing. J.P.
12.40 – 13:00 United prayer – modlitební chvilka za zúčastněné projekty 13.00 – 13.50 Oběd
14.00 – 15.00 Procházka - osvěta
15.00 – 15.50 Okultizmus v zemědělství, GMO, negativa v pěstování Ing. Jiří Pospíšilík
16.00- 16.40 B.výzva k Venkovskému životu, Zkušenosti z Venkovských center J.P./J.K.
17.00-18.30 Masáž zad a šíje – sportovní - Janinka/Tim 18.30 – 19.00 Večeře
19.00 –21.00 Masáž nohou ze předu a ze zadu – terapeutická a sportovní
Neděle 23. 2.
07.10 – 07.50 Soběst.m. p.II. – Boží nádherná farma Madison Jana K., 8.00 – 8.40 Snídaně (Výběr kurzov.)
09.00 – 10.00 Celoroční plán pěstování zeleniny, nakličování …, samozásobitelnost
10.10 – 11.10 Sklizeň, skladování a získávání vlastního osiva, konzervace a zpracování úrody
11.20 – 12.50 Mechanizace, Skleníky a pařeniště, soběstačné pohonné hmoty, stavba jednoduchého domku z
dostupných materiálů, nízkoenergetické varianty, solární kuchyně, bioplynky, fotovoltaika… 13 – 13.50 Oběd

 

Rumunská zemědělská konference 2019

Výpis přednášek

Rodina a farma.mp3
Co ma byt ve venkovskem centru.mp3
Vychova z prirody a zemedelstvi.mp3
Farm marketing evangelism.mp3
Naklickvani wenerer.mp3
Jesi Zwiker Jak predstavit Boha Podnikani a naboze.mp3
Bozi cil pro stvoreni cloveka.mp3
Werner Rush pouzij dostupne zdroje.mp3
Sobestacna prace.mp3
Jak Buh vede k venk zivotu Disingerovi.mp3
Podnikani pro Krista.mp3
Jiranek Country Life Prague.mp3
Konzervace wener rush.mp3
Diskuze o selfsuportinku.mp3
Formovani charakteru a zemedelstvi.mp3
Oci predstabeni jesi Zwiker.mp3
Mitko Bulh medovy dum.mp3
Adry Ukraina.mp3
Alberta Portugalsko.mp3
Oonjan misie vyvhodni Asie.mp3
Mateson skola.mp3
Impact rumunsko.mp3
Litevska misijni skola.mp3
Jak propagovat zem produkty a JK.mp3
Werner Rush - modlitba za PP a zemedelstvi.mp3
Univerzalni hnojivo a postrik.mp3

Soubory ke stažení:

Záznamy v MP3

PREZENTACE

Seminář Venkovský život s Jiřím Pospíšilíkem (2017)

Praxe semináře o Venkovském životě  -  www. venkovskyzivot.cz
na ekofarmě sanatoria EDEN u Benátek n. J. Obsah: praktické ukázky pěstování, stavebních metod, ekologických zdrojů energie, př.zdrojů obživy.                                 

 Přihlášku zašlete na e-mail: Info@ippoz.cz do 20. 1. 2017
 KURS JE SOUČÁSTÍ GLOB. VZDĚLÁVÁNÍ ZDR. MISIONÁŘŮ LIGHT,  www.lightkurz.cz

2SM 359 “Přichází bouře, houževnatá ve svém běsnění. Jsme na ni připraveni?” 8T 315 “Vidím nutnost spěchat v přípravě pro krizi.”  AA 21 „Ježíš se snažil povzbudit učedníky a připravit je pro budoucnost. Nesnažil se svádět je falešnými nadějemi. Jako v otevřené knize četl budoucnost… Věděl, že budou pronásledováni, vylučování ze synagog, uvrženi do vězení… někteří budou zabiti. Něco z toho jim řekl. Když představoval budoucnost, hovořil jasně a konkrétně, aby si v přicházející zkoušce vzpomněli na Jeho slova a byli posíleni ve víře v Něj,  jejich Vykupitele. Hovořil k nim slova naděje a odvahy.“

Venkovský život
, str. 9- 10, “Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný.“

Autorka o knize Velký spor věků napsala:
„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“ ...více o knize
 

 

 


Knihy:

Postavte si novou Archu
Autor: W. D. Frazee
Ke stažení - ZDE
Prodej: Nakladatelství a vydavatelství JUPOS

 

You can Survive!
Autor: Jere and Linda Franklin
Ke stažení - ZDE část intro část 1 část 2 část 3
Prodej:

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola_1

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola 3

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola 20

 

Seminář Oheň víry 1-8
Autor: Michael Dörnbrack

www.josia-missionsschule.de
michael.doernbrack@adventisten.de
Vydala církev adventistů sedmého dne, Baden-Württemberg

Oheň_víry_1-8