Novinky

Informujte nás, rádi zveřejníme

Diskuse

Obohaťte svou zkušeností druhé ...více

statistiky

Statistiky nebývají jen nudné ...více

Vítejte na stránkách Venkovský život

Alfou i Omegou tohoto projektu je... Vzít Boží rady vážně, prosit o duchovní obnovu, misijně pracovat, připravit se na druhý příchod Krista, kázat trojandělské poselství, být svobodní v Kristu a prožívat atmosféru venkova, kde Bůh více promlouvá. Ochránit naše děti před stále narůstajícím nebezpečím městského života. Žít vyrovnaným, plnohodnotným životem.

Venkovský život, str. 9 -10, "Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný." 2SM 359
"Přichází bouře, houževnatá ve svém běsnění. Jsme na ni připraveni?" 8T 315
"Vidím nutnost spěchat v přípravě pro krizi."  AA 21
"Ježíš se snažil povzbudit učedníky a připravit je pro budoucnost. Nesnažil se svádět je falešnými nadějemi. Jako v otevřené knize četl budoucnost… Věděl, že budou pronásledováni, vylučování ze synagog, uvrženi do vězení… někteří budou zabiti. Něco z toho jim řekl. Když představoval budoucnost, hovořil jasně a konkrétně, aby si v přicházející zkoušce vzpomněli na Jeho slova a byli posíleni ve víře v Něj,  jejich Vykupitele. Hovořil k nim slova naděje a odvahy."

Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,
 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.
 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou ... Iz. 32, 18- 20


Připravujeme:

 

 

Novinky a aktuality

Seminář Venkovský život s Jiřím Pospíšilíkem (2017)

   POZLOVICE,  A.Václavíka 369, Penzion spokojené stáří ;    
Pátek 17.2

9.00 Jak založit zahradu (půdní testy, org.hmota, výsev, kultivace, sklizeň…)
11.30 – 12.30 Klima v ČR a daná specifika pěstování plodin
13.30 – Principy kompostování, ekologické ochrany rostlin a ochrana před škůdci,  pěstování ve sklenících, použití zemědělské mechanizace
16.30–18.00 Nedělní zákon – Aby nemohli kupovat ani prodávat, Soběstačnost …
19.00 Enochova zkušenost chození s Bohem a jeho venkovská základna
 
Sobota 18. 2.  9.00 – Diskusei, Biblické studium
10.30 Venkovský život – duchovní výhody,  Zdr. misie a Boží plán pro dobu konce
14.30 Obnova, ospravedlnění z víry a čas Jákobova soužení (podle J.F.)
16.00 Biblický plán ekozemědělství (Uche N.) Zakončení soboty  
18.00 Soběstačné venkovské  projekty – Kanada, Novi Obihody, Eden..

Neděle 19. 2.    7.15 Studium Bible, modlitební chvíle, 8.15 Snídaně
9.00-9.50 – Stavba jednoduchého domku z dostupných materiálů, nízkoenergetické varianty.. Zapomenuté dovednosti (šití, svícení, zpracování dřeva, uskladnění, konzervace a zpracování  potravin, vodovod, solární kuchyně, pečení chleba, domácí přírodní léky…)   
10.00 Ovocnářství a sadařství   11.00 – Dotazy   

Praxe semináře o Venkovském životě  -  www. venkovskyzivot.cz
na ekofarmě sanatoria EDEN u Benátek n. J. Obsah: praktické ukázky pěstování, stavebních metod, ekologických zdrojů energie, př.zdrojů obživy.                                 

 Přihlášku zašlete na e-mail: Info@ippoz.cz do 20. 1. 2017
 KURS JE SOUČÁSTÍ GLOB. VZDĚLÁVÁNÍ ZDR. MISIONÁŘŮ LIGHT,  www.lightkurz.cz

2SM 359 “Přichází bouře, houževnatá ve svém běsnění. Jsme na ni připraveni?” 8T 315 “Vidím nutnost spěchat v přípravě pro krizi.”  AA 21 „Ježíš se snažil povzbudit učedníky a připravit je pro budoucnost. Nesnažil se svádět je falešnými nadějemi. Jako v otevřené knize četl budoucnost… Věděl, že budou pronásledováni, vylučování ze synagog, uvrženi do vězení… někteří budou zabiti. Něco z toho jim řekl. Když představoval budoucnost, hovořil jasně a konkrétně, aby si v přicházející zkoušce vzpomněli na Jeho slova a byli posíleni ve víře v Něj,  jejich Vykupitele. Hovořil k nim slova naděje a odvahy.“

Venkovský život
, str. 9- 10, “Znovu a znovu mne Pán poučil, že naši lidé mají vzít své rodiny pryč z měst na venkov, kde si budou moci vypěstovat vlastní zásoby potravin, neboť v budoucnu bude problém nákupu a prodeje velmi vážný.“

Soběstačný život
Jedna malá kolonie v Kalifornii (v Antylopím údolí) se dostala do problému, protože její obyvatelé žijí soběstačně a nejsou napojeni na elektrické vedení. Mezi nimi je i pastor církve Adventistu s.d. Co vadí úřadům na tomto soběstačném životním stylu? ...více zde

Autorka o knize Velký spor věků napsala:
„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“ ...více o knize

 

 


Knihy:

Postavte si novou Archu
Autor: W. D. Frazee
Ke stažení - ZDE
Prodej: Nakladatelství a vydavatelství JUPOS

You can Survive!
Autor: Jere and Linda Franklin
Ke stažení - ZDE část intro část 1 část 2 část 3
Prodej:

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola_1

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola 3

 

You can Survive! CZ
Autor: Jere and Linda Franklin
Kapitola 20

 

Seminář Oheň víry 1-8
Autor: Michael Dörnbrack

www.josia-missionsschule.de
michael.doernbrack@adventisten.de
Vydala církev adventistů sedmého dne, Baden-Württemberg

Oheň_víry_1-8